Werkwijze


Dr. A. Booystraat 3

4245 LA Leerbroek


0613377676

hanneke@sterkincoaching.nl


De werkwijze van Sterk in Coaching1.Intake


Als eerste vindt er altijd een vrijblijvend intakegesprek plaats. Daarin bespreken we wat je zou willen bereiken met de coaching. Wat jou doel is.


Besluit je na het intakegesprek voor de coaching te kiezen, plannen we een vervolgafspraak. Het intakegesprek maakt dan onderdeel uit van jouw coach traject*. Een goed intakegesprek legt namelijk de basis voor een effectief coach traject.


Mocht je na het intakegesprek níet kiezen voor de coaching dan is het intakegesprek gratis.


2. Coach plan


Naar aanleiding van het intake gesprek stel ik een coachplan op voortkomend uit het intake gesprek.

Daarin staan de doelen die je wilt behalen. En welke stappen daarvoor nodig zijn.


3. De coach gesprekken.


In het eerst volgende coach gesprek na de intake, stemmen we de coach doelen en de verwachte lengte van het coach traject samen af.


Een coach trajectect duurt gemiddeld tussen de 5 en 9 gesprekken.

De coaching wordt echter altijd specifiek afgestemd op jou. Afhankelijk van jouw vraag / vragen zijn er dus meer of minder gesprekken mogelijk.

 

In de gesprekken die volgen gaan we op zoek naar:


- Waar komen jouw leerwensen vandaan?

- Hoe is deze situatie of dit gedrag ontstaan?

- Welke normen, waarden en overtuigingen liggen daaraan ten grondslag?


Vervolgens kijken we naar:


- Wat belemmert jou nu?

- Welke gevolgen  heeft dit voor jou?


Om daarna te kijken naar:


- Hoe zou je het willen in de toekomst? 

- Wat heb je daar voor nodig?

- Wat helpt jou om weer verder te kunnen?


Methodieken:

Om te werken aan jouw doelen maak ik gebruik van verschilldende methodieken. Je kunt hierbij denken aan :

-De ijsberg van Mc Clelland,

-Het kernwadrant van Ofman,

-De reflectie cirkel van Korthagen,

-De Logische niveaus van Robert Dilts en Gregory Bateson ,

-Voice Dialoque.

Het werken met metaforen en de levenslijn behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Ook wandelcoaching zet ik in om jouw je doelen te laten bereiken.


Doelgericht:

We checken tijdens de coachgesprekken steeds of je op de goede weg bent en waar nodig sturen we bij.


4. Evaluatie en eindgesprek:


Het coachtraject sluiten we af met een eind gesprek. Hierin bespreken we of jouw doelen geheel behaalt zijn en wat je (nog) nodig hebt om dit vast te houden.

We evalueren het traject en ook is er ruimte voor het 'vieren' van jouw behaalde resultaten en successen!


Tussentijds:

Mochten er tussentijds vragen zijn dan is er altijd ruimte om via de mail of telefonisch contact op te nemen met mij.*Als je besluit het coach traject te volgen dan is het intake gestprek onderdeel van jou coach traject en betaal je het gesprek.
Locatie:


De coaching vindt plaats in mijn eigen coach ruimte in Leerbroek.

Of, indien gewenst, op een andere locatie in overleg.
Prijzen:


Vanaf 1 januari 2020


Particulieren:

75 Euro per gesprek van 1,5 uur. Incl. BTW.Zakelijk: Op aanvraag

Copyright © All Rights Reserved